İşletme Modernizasyonu

Türkiye'nin Parlayan Yıldızı

Hidroelektrik Santralleri’nin devrini müteakip, Mühendislerimiz ile Santraldeki teknik ve sosyal aksaklıklar var ise belirlenerek bir raporla ilgili İşletme Müdürlüklerine sunulmaktadır Ayrıca Hidroelektrik Santrallerinin işlettirilmesine ilişkin Teknik Şartnamelerde taahhüt edilen tüm işler yerine getirilmektedir.

Hidroelektrik Santrallerinde daha iyi hizmet verebilmek için İşletme Müdürlükleri İle uyum ve işbirliği içinde belirlenen aksaklıkların giderilmesine gayret edilerek işletmelerin modernizasyonu için sürekli önerilerde bulunulmaktadır.

İstenilen üretim değerlerinin elde edilebilmesi amacı ile her türlü işletme ve bakım-revizyon çalışmaları da görevli teknik personellerimiz ile yerine getirilmektedir.