Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hatları

Demistaş, Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak Orta ve Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hatları tesis etmekte, işletmek ve bu hatların bakım ve onarım işlerini yapmakta ve yaptırmaktadır.

Demistaş, aynı zamanda elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesi işlerini tecrübe ve bilgi birikimi ile sürdürmektedir