Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği, yaşam alanlarımızda standartlarımızın, endüstriyel tesislerde ise üretim kalitesinde ve miktarında azalma yaşanmadan, hizmet kalitesinin, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Enerji konusunda giderek dışa bağımlılığı artan bir ülke haline gelen ülkemizde, resmi kurumların ifadelerine göre bina, sanayi ve ulaşımda 10-15 milyar dolar enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelimiz bulunmakta. Bu durum aynı zamanda bir fırsata da işaret ediyor. Çünkü Enerji Verimliliği en kolay, en ucuz, en çevreci ve “Yeni Bir Enerji Kaynağı” dır.
Tüm işletmelerde enerji verimliliğinin artırılması ve ürün başına enerji tüketiminin azaltılması adına enerji verimliliği çalışmalarının yapılması gerekir.

Demistaş bu doğrultuda, elektrik enerjisi satışı ile ilgili kurulmuş bulunan özel ve tüzel kişilere ait kuruluşların tamamını veya belirli bir hizmet birimini satın almak, kiralamak, işletmek ve işlettirmenin yanı sıra ülkemiz doğarl kaynaklarını en düzenli ve verimli bir biçimde kullanarak elektrik enerjisi tasarufunda ve enerji verimliliği konularında üzerine düşeni yapmaktadır.