İletim

Firmamızın özen gösterdiği hususlardan biri de elektrik hatlarının döşenmesidir. Bu hususta maliyet, iletim hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar incelenir.

Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi çok önemlidir.